فناوري جديد ابداع شده و منحصر به فرد اگزيميا كه توسط دانشمندان ايتاليايي اختراع گرديده به وسيله ي ٤ تكنولوژي ليزر پوريشن، اندوراديو مگ، ميكرودرم و راديوليفت ميتواند درمانهاي زير را به انجام برساند:
١-لاغري موضعي
٢-سلوليت
٣-فرم دهي و سفت سازي
٤-زاويه دار كردن صورت
٥-رفع غبغب
٦-كاهش استرچ مارك و خطوط پس از زايمان
٧-ليفت بازو، شكم، باسن

 

روياهايتان را به واقعيت تبديل كنيد

اگزيميا دستگاهي است كه توسط دانشمندان ايتاليايي اختراع گرديده و با استفاده از تكنولوژي ليزر ميتواند درمان هاي زير را با بهترين نتيجه و بدون هيچ گونه عارضه به انجام برساند:
فرم دهي و سفت سازي،لاغري موضعي،رفع سلوليت و غبغب بدون هيچگونه عارضه

 

اگزيميا توسط دانشمندان ايتاليايي ابداع گرديده و با بهره مندي همزمان از چند مكانيسم شناخته شده و برتر دنيا بهمراه اختراع جديد “ليزرپوريشن” در زمينه لاغري موضعي، رفع سلوليت و سفت سازي مي تواند درمان هاي مورد نياز مراجعه كنندگان را با بهترين نتيجه ممكن به انجام برساند.
اين دستگاه با تركيب همزمان امواج ليزر و الكتروپوريشن به همراه ار اف، ميكرودرم و اندوراديومگ پاسخگوي نيازهاي مراجعه كنندگان به بهترين نحو در حيطه درمان لاغري، رفع سلوليت، كاهش خطوط پس از زايمان، رفع غبغب، سفت سازي و فرم دهي اندام بدن مي باشد.
با استفاده از دستگاه لاغري اگزيميا شما همزمان از تاثير چند مكانيسم لاغري برخوردار خواهيد شد.
اين درمان طي تنها ٧ جلسه تخصصي توسط تكنولوژي هاي نام برده شده امكان پذير بوده و با توجه به بي خطر و بدون عارضه بودن اين تكنولوژي شما قادر خواهيد بود در مدت زمان  كمتر از ٢ هفته به نتايج دلخواه و تضمين شده برسيد.
با استفاده از اگزيميا شما سلامتي و تناسب اندام گذشته خود را در كمتر از ٢ هفته بدون هيچگونه عمل جراحي، عوارض و درد باز خواهيد يافت.